Mindfulness - medveten närvaro

ögonblick för ögonblick, utan att döma

 

 Jag blev klar med min utbildning till Mindfulnessinstruktör i november 2012.

   

 

Jag tar uppdrag ute i föreningar, på arbetsplatser mm - Välkommen att kontakta mig för mer information

 

Intresseanmälan: Ring mig på 073-0911 914 eller mail: ingridmaria@comhem.se

 

   

Om Du vill veta mer om Mindfulness så hänvisar till Lena Thorsens fina hemsida (min kollagas inom Järvapsykiatrin).

Där kan Du även hitta ljudfiler och själv träna mindfulnessövningar - helt gratis.

 

www.mindfulkbt.se

 

 

 

 

 Ingrid Tell

 Mindfulnessinstruktör

 Mobil: 073- 0911 914

 E-post: ingridmaria@comhem.se