TAKTIL stimulering 
 

                                                

                                   

En behandling från ”topp till tå”

Metoden innebär att medvetet och strukturerat beröra huden – vårt största sinnesorgan – med strykningar och olika kvalitéer av tryck. Man följer en genomtänkt idé utifrån hur samspel mellan hud och nervsystem ser ut.

Det man strävar efter är att få kroppen att producera Oxytocin, vilket man åstadkommer genom att, med hjälp av mjuka och långsamma strykningar, stimulera hudens sinnesreceptorer.

Jag använder vegetabilisk olja i de strukturerade strykningarna.

 

Effekter av beröring – ökad oxytocinutsöndring är bl a att det;  

·         Sänker nivån av stresshormoner

·         Sänker blodtrycket

·         Lindrar smärta – höjer smärttröskeln och smärtlindringen får ett bestående värde.

·         Påskyndar läkning av sår och stärker immunförsvaret. Stimulerar tillväxt.

·         Anti-aggressivt; gör oss mindre rädda och fientligt inställda.

·         Ökar cirkulationen i den del av hjärnan som stödjer emotionell intelligens. Skapar nyfikna och vänliga människor, gör oss mer lugna och rofyllda, gör oss mer sociala och nyfikna på vår sociala omgivning.

·         Ökar minnesfunktionen, underlättar inlärning

·         Förbättrar relationer

 Både svenska och utländska forskare har bevisat att Taktil Stimulering exempelvis medför förbättrad mag- och tarmfunktion, minskad aggressivitet och ökat immunförsvar. Det kan också fungera smärtlindrande samtidigt som det skapar en känsla av lugn och välbehag.

 

 

Mer om taktil Stilmulering hittar Du på 

Taktil Stimulering - Skola för beröring 

 

 

Taktil stimulering räknas som Friskvård

 

 

 

 

                  

 

 

 

               

         Mer