F

 

 

  Om mig

 

   

Ingrid Tell

Certifierad Rosenterapeut

Beröringspedagog - Taktil Stimulering

Auktoriserad Socionom

KBT-terapeut Steg-1

Levande Verkstad-Pedagog

 

 

      

 

Jag är född och uppvuxen i Hälsingland på en mindre gård och kontakten med hästar har varit ett stort intresse genom åren.  Är socionom sedan början av 80-talet, men har i långa peroder arbetat med andra yrken, bl a med Levande Verkstads-metoden - en bildpedagogik som öppnade upp många nya världar för mig. 

Nu är jag verksam inom en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i nordvästra Stockholm sedan drygt 8 år tillbaka. Där har jag även fått möjligehten att vidareutbilda mig och är numera steg-1 utbildad i KBT (Kognitiv Psykoterapi). Jag har en spännande arbetsplats där jag får möta männsikor från vitt skilda kulturer och ofta med tuffa livserfarenheter.

Där blir det påtagligt hur psykiska påfrestningar "fastnar" i kroppen. Även om jag inte kan använda mig av Rosenmetoden direkt i arbetet, eftersom det är en komplementär medicinsk behandling, så har jag med mig inre kunskaper från Rosenutbildningen, som jag har nytta av i möten med patienterna.

 

När jag påbörjade praktikåret i Rosenmetoden, i feb 2010, fick jag följande fråga från en kollega; - "Är inte Rosenmetoden väldigt långt ifrån det Du håller på med i vardagen med Kognitiv Terapi ?"  

Då såg jag tydligt att det finns klara beröringspunkter;

 

Syftet med såväl Kognitiv Terapi som med Rosenmetoden är att medvetandegöra gamla mönster/ hinder för att ge utrymme till läkning och större rörlighet i livet. På ett såväl psykiskt som ett

fysiskt plan. Vi arbetar bara med olika redskap i metoderna.

 

Rosenmetodens grundutbildning på Axelsons Gymnastiska Institut påbörjade jag redan 2001. Jag har tagit gott om tid på mig och det tog alltså 9 år för mig innan jag kom ut i praktikåret, som jag startade upp i mitten av februari 2010. Jag blev certifierad Rosenterapeut i juni 2011.

Jag har ibland gjort långa uppehåll mellan kurserna och även ställt mig frågor om det här är vad jag ska gå vidare med ? Och vad är Rosenmetoden ? Hur som helst har jag aldrig riktigt kunna släppa tanken på att ge mig den här möjligheten och idag är jag väldigt glad att jag vågade ta steget att gå ut på praktik. Jag kan tycka att det är svårt att beskriva metoden i ord, det blir lätt lite vaga och ibland kanske "flummiga" förklaringar. Metoden är dock högst seriös och kan ge möjlighet till insikter, personlig utveckling och tillgång till avspänning - ett friare liv där jag förstår mer av mig själv och min livshistoria. När gamla muskelspänningar släpper ger det energi över till ökad glädje och tillit till livet.   

 

Rosenmetoden är mer som ett konsthantverk........ och den upplevs bäst genom en behandling, där Du får tid att möta mer av dig själv.

 

 

Taktil behandling kom jag i kontakt med under min utbildning till Rosenterapeut. Jag ser det som ett fint komplement eftersom det är, likt Rosenbehandlingar, en mjuk metod som kräver lyhörda händer och närvaro i mötet med den person som behandlas.

Jag upplever den själv som en mycket skön och behaglig väg till avspänning och jag har haft många klienter som nästan inte velat gå upp från britsen efter att ha fått en behandling.

  

    "Konst.... ja det kommer ju av att kunna, men om   

    man kan så är det ganska tråkigt att hålla på med.

    Egentligen skulle jag vilja definiera konst som....

    att kunna något som man inte kan - ännu.

    Förstår ni; man är på väg.

    Konst är något levande som aldrig kan stå stilla."

                                             

                                              Wilhelm Lundström

   MÅ tell 

  Rosenmetoden

  Taktil Stimulering

    Mindfulness

 

   Ingrid Tell         073-0911914

   ingridmaria@comhem.se