Marion Rosen

"Rosenmetoden har utvecklats av Marion Rosen genom 50 års erfarenhet som sjukgymnast och hälso- pedagog. Hennes unika inställning till kropp och rörelse har fått sitt erkännande som en ledare och upphovsman av kroppsinriktade terapier.

På 1930-talet studerade Marion andning och avslappning i München , Tyskland, med Lucy Heyer , som hade utbildats av Elsa Gindler , en berömd förnyare av kropps-behandlingar. Licensierad i sjukgymnastik , både i Stockholm och vid Mayo Clinic . Marion Rosen har utvecklat metoden under loppet av många år i privat praktik .

Marions syfte är att förverkliga en vision om hälsa och välbefinnande genom att göra fördelarna med Rosenmetoden allmänt tillgängliga för allmänheten. " (Källa: The Rosen Institut)

 

I Sverige kan Du gå kurser, antingen för egen del och- eller för att utbilda dig till Rosenterapeut ,på 

 

Axelsons Gymnastiska Institut

 

 

 

   

 

Rosenmetoden - en kroppsterapibehandling som når på djupet

 

 Rosenmetoden ger möjlighet till;

 

- Avspänning

- Självkännedom

- Kroppsmedvetenhet

- Ökad kontakt med känslor

 

 

Rosenmetoden -

ett alternativ för Dig som besväras av;

 

Spända och värkande muskler, onda leder

Nack - och Ryggbesvär

Sömn - och Koncentrationssvårigheter

Stress, Trötthet mm

 

 

 

Mer om Rosenmetoden kan Du hitta på

 

www.rosenmetoden.se

Rosenmetoden - Axelsons Gymnastiska Institut

 

Rosenmetoden är en godkänd behandlingsform inom friskvårds-utbudet, enligt skatteverket.